Podczas działania w trybie edukacji zdalnej korzystamy z platformy Google Workspace for Education z aplikacjami Meet, Classroom, Kalendarz, Dysk Google, Gmail, Jamboard. Każdy uczeń ma unikatowe konto. Rodziców zapraszamy do spotkań online na platformie Meet.

Nie ograniczamy się do realizacji podstawy programowej. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego, szkolnej psycholożki, pedagoga, nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 odbywały się wydarzenia atytystyczne, spotkania online z ciekawymi ludźmi, organizowane były konkursy, realizowane projekty. Efektywnie działa pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Przykładem Pomocne śniadania, które z p. 40 na drugim piętrze przeniosły się do sieci. Powstały nowe numery gazetki Pryzmat, rozbudowuje się szkolny kanał na YouTube. Prężnie działamy w serwisach społecznościowych. Drzwi otwarte dla Kandydatów i ich Rodziców w kwietniu 2021 miały formę spotkań online. Dla chętnych odbyły się próbnę egzaminy maturalne.