Dokumenty    Procedury    Formularze

 

Statut XII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu    otwórz/pobierz

 

Program wychowawczo-profilaktyczny                       otwórz/pobierz  

 


 

Procedury

Formy komunikacji między Szkołą a Rodzicami / prawnymi Opiekunami Ucznia otwórz / pobierz 
Formy komunikacji między Uczniem i jego Rodzicami a Szkołą otwórz / pobierz 
Wnioski i skargi do Dyrektora Szkoły otwórz / pobierz 
Prawa ucznia otwórz / pobierz 
Obowiązki ucznia otwórz / pobierz 

 

Formularze

Wniosek o duplikat legitymacji (więcej informacji) otwórz / pobierz 
Wniosek o duplikat świadectwa (więcej informacji) otwórz / pobierz 
Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego otwórz / pobierz 
Zwolnienie z lekcji wf-u (więcej informacji) otwórz / pobierz