Rok szkolny 2019/2020

wersja do druku 

 

I OKRES

2 września 2019 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

7 września 2019 r.

Narodowe Czytanie w Pałacu Działyńskich w Poznaniu

17 września 2019 r.

Rajd integracyjny klas I po szkole podstawowej

19 września 2019 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I

20 września 2019 r.

Rajd integracyjny klas I po gimnazjum

25 września 2019 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III

11 października 2019 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

1 listopada 2019 r.

Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada 2019 r.

Narodowe Święto Niepodległości

27 listopada 2019 r.

Konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów

10 grudnia 2019 r.

Święto Patronki Szkoły

20 grudnia 2019 r.

Wigilie szkolne

20 grudnia 2019 r.

Termin wystawiania ocen śródrocznych

23 grudnia 2019 r.  -

31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2020 r.

Nowy Rok

2 stycznia 2020 r. -

3 stycznia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
6 stycznia 2020

Święto Trzech Króli

8 stycznia 2020 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

9 stycznia 2020 r.

Wywiadówki śródroczne

27 stycznia 2020 r. - 9 lutego 2020 r.

Ferie zimowe

II OKRES
25 stycznia 2020 r.

Studniówka

11 marca  2020 r.

Konsultacje dla rodziców z nauczycielami przedmiotów
30 marca 2020 r.

Termin wystawienia ocen przewidywanych w klasach  maturalnych

marzec/kwiecień 2020 r. 

Rekolekcje szkolne

1 kwietnia 2020 r.

Zebrania  wychowawców z rodzicami klas III 

9 kwietnia 2020 r.  -

14 kwietnia  2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 kwietnia 2020 r.

Termin wystawiania ocen końcowych dla kas trzecich

20  kwietnia 2019 r.

Egzaminy podwyższające oceny końcowe w klasach trzecich

21 kwietnia 2020 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej (klasy maturalne)

24 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych

25 kwietnia 2020 r.

Dni otwarte szkoły dla ósmoklasistów

1 maja 2020 r.

Święto Pracy

3 maja 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

   
1 czerwca 2020 r.

Termin wystawiania przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

3 czerwca 2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II

8, 9, 10 czerwca 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1 i 2 (egzaminy maturalne)

11 czerwca 2020 r

Święto Bożego Ciała

19 czerwca  2020  r.

Termin wystawiania  rocznych ocen klasyfikacyjnych

22 czerwca 2019 r.

Egzaminy podwyższające roczne oceny klasyfikacyjne

23 czerwca 2020 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i uroczyste zakończenie roku szkolnego