wersja do druku 

 

I PÓŁROCZE

1 września 2021 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

7 września 2021r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I po szkole podstawowej

8 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas II po szkole podstawowej

9 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas III po szkole podstawowej i po gimnazjum

14 października 2021r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2021 r.

Dzień Wszystkich Świętych

2 listopada 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 listopada 2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości

12 listopada 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 grudnia 2021 r.

Termin wystawienia ocen proponowanych

23 grudnia - 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2022 r.

Nowy Rok

6 stycznia 2022 r.

Święto Trzech Króli

7 stycznia 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10 stycznia 2022 r.

Termin wystawienia ocen śródrocznych

13 stycznia 2022 r.

Zebrania z rodzicami

17 - 30 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

 

 

 

 
II PÓŁROCZE

4 kwietnia 2022 r.

Termin wystawienia ocen przewidywanych w klasach  maturalnych
6 kwietnia 2022 r.

Zebrania  wychowawców z rodzicami klas III po gimnazjum

14 - 19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22 kwietnia 2022 r.

Termin wystawienia ocen końcowych w klasach maturalnych

23 kwietnia 2022 r.

Drzwi otwarte dla kandydatów do XII LO

25 kwietnia 2022 r.

Egzaminy podwyższające oceny końcowe w klasach maturalnych

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych

1  maja 2022 r.

Święto Pracy

2 maja 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2022r.

Święto Konstytucji 3 Maja

4, 5, 6, 9 maja 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1, 2 i 3 po szkole podstawowej (egzaminy maturalne)

6 czerwca 2022 r.

Termin wystawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

8 czerwca 2022 r.

Zebrania z rodzicami

15 czerwca 2022 r.

Termin wystawienia  rocznych ocen klasyfikacyjnych

16 czerwca 2022 r.

Święto Bożego Ciała

17 czerwca 2022 r.

Dzień wolny od zająć dydaktycznych

20 czerwca 2022 r.

Egzaminy podwyższające roczne oceny klasyfikacyjne

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i uroczyste zakończenie roku szkolnego

27 czerwca - 31 sierpnia 2022r.

Ferie letnie

5 lipca 2022 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego