Rok szkolny 2018/19

do druku 

 

                                                                                    I OKRES

3 września 2018 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego            

8 września 2018 r.

Narodowe czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu

12 września 2018 r.                                        

Zebrania z rodzicami dyrekcji i wychowawców klas I, II i III

21 września 2018r.

Rajd integracyjny klas I

12 października 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

14 października 2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2018 r.

Dzień Wszystkich Świętych

2 listopada 2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

9 listopada 2018 r.            

Szkolne obchody Narodowego Święta  Niepodległości

11 listopada 2018 r.

Narodowe Święto Niepodległości

28 listopada 2018 r.

Zebrania klasowe z rodzicami (zebrania i konsultacje)

7 grudnia 2018 r.

Święto Patronki Szkoły

21 grudnia 2018 r.

Wigilie szkolne

23 grudnia 2018 r.–

31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna
3 stycznia 2019 r.

Termin wystawiania przewidywanych ocen śródrocznych

3 stycznia2018 r. -

7 stycznia 2019 r.

Próbne egzaminy maturalne
8 stycznia 2019

Termin wystawiania ocen śródrocznych

9 stycznia 2019 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

10 stycznia 2019 r.

Wywiadówki śródroczne

14-27 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe

                                                                                   II OKRES
9 lutego 2019 r.

Studniówka

13-15 marca 2019 r.

Rekolekcje szkolne
5 kwietnia 2019 r.

Termin wystawienia ocen przewidywanych w klasach  maturalnych

6 kwietnia 2019 r.(sobota)

Dni otwarte szkoły dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

10 kwietnia 2019 r.

Zebrania  wychowawców z rodzicami (zebrania i konsultacje)

16 kwietnia 2019 r.

Termin wystawiania ocen końcowych dla kas trzecich

17 kwietnia 2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej (klasy maturalne)

18-23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia 2019 r.

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas trzecich

26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych

Od 6 do 25 maja 2019 r.

Egzaminy maturalne

1 maja 2019 r.

Święto Pracy

2 maja 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny 

3 maja 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

4 czerwca 2019 r.

Termin wystawiania przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

5 czerwca 2019 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II (zebrania i konsultacje).

14 czerwca 2019 r.

Termin wystawiania  rocznych ocen klasyfikacyjnych

17 czerwca 2019 r

Egzaminy klasyfikacyjne

17 czerwca  2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

19 czerwca 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i uroczyste zakończenie roku szkolnego

4 lipca 2019 r.

Odbiór z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach egzaminów maturalnych

Część pisemna 20 sierpnia 2019 r.

Część ustna 20-21 sierpnia 2019 r.

 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

 

27 -28 sierpnia 2019 r.

Szkolne egzaminy poprawkowe