Patronka   Sztandar   Hymn szkolny

 

Patronka

XII LO w Poznaniu nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie, światowej sławy uczonej pochodzenia polskiego. Zajmowała się badaniami z zakresu fizyki i chemii. Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków - radu i polonu. Pod jej kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Była prekursorem nowej gałęzi nauki – radiochemii.

Została wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. Po raz pierwszy - w roku 1903 z fizyki wraz z mężem za badania nad odkrytym przez Antoine’a Henri Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, a po raz drugi - w roku 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie. Więcej informacji.

 

tablica Patronki portret Patronki
autor: Adam Cencek (uczeń XII LO)
nagranie głosu
i inne ciekawostki - więcej
wystawa spektakl "Maria" konkursy

 

Sztandar

Sztandar ufundowała Rada Rodziców XII LO. Jego przekazanie odbyło się 3 grudnia 2010 r. Odtąd sztandar towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom szkolnym, nadajac im podniosły charakter. Poczet sztandarowy XII LO bierze również udział w czczeniu rocznic narodowych na terenie Poznania, godnie reprezentując szkołę. Wybór do pocztu sztandarowego stanowi wyróżnienie dla ucznia.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.
przekazanie sztandaru ufundowanego przez RR ślubowanie uczniów

 

 

nowy poczet sztandarowy uroczystość szkolna reprezentowanie szkoły

 

Hymn szkolny

Odśpiewanie hymnu szkolnego to obowiązkowy punkt programu wielu uroczystości. Autorami słów są uczniowie (obecnie już absolwenci) XII LO.

Całe życie przed nami, wiele czeka nas prób.
Choć jesteśmy tak młodzi, to dojrzały jest w nas duch.
Wiemy, z kogo brać przykład, kto wytycza nam cel.
Ona jedna tym światłem, warto czerpać z Niej,
Warto czerpać brać przykład z Niej.

Maria Skłodowska-Curie, Maria Skłodowska-Curie,
Maria Skłodowska, Skłodowska-Curie
Wzorem dla nas jest!

Maria Skłodowska-Curie, Maria Skłodowska-Curie,
Maria Skłodowska, Skłodowska-Curie
Dumą naszej szkoły i promieniem serc!