Link do mobiDziennika

 

https://lo12poznan.mobidziennik.pl/dziennik/

 

Odbiór loginu i hasła

 

Potwierdzenie odbioru loginu stanowi jednocześnie deklarację korzystania z mobiDziennika oraz akceptację obowiązujących w XII LO procedur dotyczących komunikacji między Szkołą a Domem.

 

Pierwsze logowanie

 

Pierwsze logowanie musi nastąpić do 9 października. Po tym terminie konto ulegnie skasowaniu. Ponowna aktywacja będzie wymagała wizyty w szkole.

Hasła generowane są automatycznie i tym samym nie zawierają błędu. Ewentualne problemy z logowaniem wynikają z niewłaściwego odczytania znaków. Dotyczy to szczególnie małego "l", cyfry "1", dużego "I". Po pierwszym zalogowaniu prosimy o zmianę hasła (Edycja profilu / zmiana hasła).

 

 

 

Zewnętrzny adres e-mail

 

Rodzice i uczniowie mogą (ale nie jest to wymagane, ale wskazane) wpisać w zakładce Edycja profilu zewnętrzny adres e-mail.
Podanie adresu umożliwia:

  • skorzystanie z opcji Zapomniałem hasła,
  • otrzymywanie powiadomień o nowych wiadomościach, zastępstwach, lekcjach odwołanych, ocenach, nieobecnościach, uwagach czy zapowiedzianych sprawdzianach. Powiadomienia są wysyłane pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia na nie zgody - patrz niżej. W każdej chwili można z nich zrezygnować.

 

Powiadomienia

 

Rodzic decyduje, zaznaczając odpowiednie opcje, czy chce otrzymywać na zewnętrzny adres e-mail powiadomienia o nowych wiadomościach, ocenach, nieobecnościach dziecka, uwagach itp. Informacje generowane są automatycznie.

Uczeń decyduje, zaznaczając odpowiednie opcje, czy chce otrzymywać na zewnętrzny adres e-mail powiadomienia o nowych wiadomościach, ocenach, odwołanych lekcjach, zapowiedzianych sprawdzianach itp. Informacje generowane są automatycznie.

 

 

Kalendarz

 

Warto regularnie zaglądać do Kalendarza zarówno w Mobidzienniku, jak i na stronie internetowej szkoły. Można w nim (z wyprzedzeniem) znaleźć informacje o zaplanowanych imprezach ogólnoszkolnych i klasowych, wycieczkach, zapowiedzianych sprawdzianach, zebraniach dla rodziców itp.

 

Wyciąg ze statutu XII LO

 

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, którzy nie zadeklarowali chęci korzystania z dziennika elektronicznego, są informowani o bieżących ocenach ucznia, egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz frekwencji i zachowaniu ucznia za pośrednictwem innych środków komunikacyjnych w terminie określonym przez wychowawcę klasy.

Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy, nie analizują wyników postępów ucznia w nauce poprzez dziennik elektroniczny oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.