Dla kogo    Rozszerzenia    Uzupełniające
   Języki obce    Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać jedną z tych klas?

 • Klasa biologiczno-medyczna to propozycja skierowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a szczególnie biologią i chemią.
 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych (np. na wydziale lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, kosmetologii, ratownictwie medycznym), na uniwersytecie (np. na biologii, chemii, biotechnologii, psychologii, pedagogice) czy na uniwersytecie przyrodniczym (np. na weterynarii, technologii żywienia).

 


 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

biologia

 • Edukacja biologiczna urozmaicona jest doświadczeniami i eksperymentami biologicznymi realizowanymi w pracowniach biologicznych lub zajęciami laboratoryjnymi na uczelniach wyższych (na Wydziale Biologii UAM, na Uniwersytecie Przyrodniczym).
 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych w okolicy szkoły i w czasie tzw. „zielonej szkoły” w parkach narodowych i krajobrazowych.
 • Poszerzają swoją wiedzę dzięki wykładom zaproszonych pracowników uczelni wyższych.
 • Szkoła posiada dwie pracownie biologiczne wyposażone w tablice multimedialne, mikroskopy z oświetleniem diodowym i mikroskopy stereoskopowe z kamerami przekazującymi obraz na monitor komputera.
 • Lekcje prowadzi wykwalifikowany i doświadczony nauczyciel, który jest egzaminatorem maturalnym.

chemia

 • W tej klasie uczniowie mają szansę poznawać na lekcjach tajniki budowy substancji chemicznych oraz przebiegu procesów chemicznych.
 • Edukacja w zakresie chemii urozmaicona jest doświadczeniami i wycieczkami edukacyjnymi z zajęciami laboratoryjnymi na uczelniach wyższych (UAM Wydział Chemii, UP, laboratoria szkół policealnych).
 • Zajęcia odbywają się w pracowni chemicznej wyposażonej w tablicę interaktywną.
 • W szkole prowadzone są zajęcia fakultatywne dla maturzystów oraz dla uczniów z problemami edukacyjnymi.
 • Program klasy przygotowuje do studiów na kierunkach przyrodniczych i na uczelniach medycznych.
 • Lekcje prowadzi wykwalifikowany i doświadczony nauczyciel, egzaminator maturalny.

 

Przedmiot uzupełniający

język łaciński w medycynie

 • Przedmiot realizowany jest w oparciu o autorski program Łacina w medycynie. Program nauczania języka łacińskiego z podstawami terminologii medycznej i elementami kultury antycznej.
 • Przygotowujemy uczniów do studiów medycznych w zakresie posługiwania się podstawową łacińską terminologią przydatną na tym kierunku.
 • Zajęcia stanowią wprowadzenie do lektoratu języka łacińskiego realizowanego na uczelniach wyższych.
 • Umożliwiamy opanowanie języka w stopniu pozwalającym na rozumienie i samodzielne tłumaczenie prostych oryginalnych tekstów łacińskich.
 • Zapoznajemy uczniów z tradycją antyczną oraz jej wpływem na współczesną kulturę europejską.
 • Takie połączenie nauki specjalistycznego słownictwa z poznawaniem gramatyki języka łacińskiego oraz poszerzaniem wiedzy o kulturze antycznej ma także budzić przekonanie o ważnej roli kształcenia humanistycznego w zawodzie lekarza oraz sprzyjać rozwijaniu ogólnych językowych kompetencji.
 • Dla uatrakcyjnienia zajęć oprócz tradycyjnej pracy z tekstem i słownikiem proponujemy uczniom m. in. gry dydaktyczne, elementy „żywej łaciny” oraz ćwiczenia oparte na wykorzystaniu tablicy interaktywnej i zasobów Internetu.

lub

fizyka w medycynie

 • Przedmiot realizowany jest w oparciu o program opracowany przez Patryka Wolnego do podręcznika (Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną. Fizyka z elementami medycyny dla kandydatów na uczelnie medyczne, fizykę medyczną i biofizykę.
 • Przygotowujemy uczniów do studiów medycznych i na innych kierunkach związanych z medycyną.
 • Zapewniamy uczniom trwałą, ogólną wiedzę z zakresu zastosowania fizyki w medycynie.
 • Umożliwiamy zrozumienie struktury fizyki oraz jej związku z biologią i medycyną.
 • Umożliwiamy zrozumienie znaczenia fizyki dla medycyny oraz jej związku z różnymi dziedzinami działalności ludzkiej, a także implikacji społecznych i możliwości kariery zawodowe.
 • Rozwijamy umiejętność planowania i wykonywania prostych doświadczeń, formułowania wynikających z nich wniosków oraz opisywania ze zrozumieniem metod badawczych stosowanych w fizyce
 • Rozwijamy zainteresowanie otaczającym światem i motywację do zdobywania wiedzy oraz kształtujemy aktywną postawę wobec problemów społecznych wynikających z rozwoju techniki i nowych technologii.
 • Kształtujemy umiejętność wyjaśniania podstawowych zjawisk medycznych związanych z fizyką.
 • Kształtujemy umiejętność wyjaśniania zasad działania urządzeń stosowanych w medycynie do lecznictwa i diagnostyki np. w ultrasonografii, endoskopii, radioterapii, rentgenografii, obrazowaniu i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET), terapii hadronowej, dozymetrii i nanotechnologii.
 • Dla uatrakcyjnienia zajęć oprócz tradycyjnej pracy z podręcznikiem proponujemy uczniom korzystanie z edukacyjnej platformy e-learningowej oraz nowoczesnych środków dydaktycznych, m. in. SONDY (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka) umożliwiającej przeprowadzenie eksperymentów fizycznych oraz ich komputerową analizę.

 

Języki obce

język angielski (kontynuacja)

 • Zajęcia mają na celu przygotowanie do matury na poziomie podstawowym.
 • Prowadzone są w grupach, przy pomocy sprzętu multimedialnego, Internetu oraz materiałów autentycznych (czasopism, książek).
 • Przebiegają w miłej atmosferze i w estetycznych salach.
 • Uczymy się nie tylko gramatyki i słówek, ale przede wszystkim poznajemy szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, której znajomość jest kluczem do lepszego przyswojenia i zrozumienia języka angielskiego.

język niemiecki / hiszpański (do wyboru):

 język niemiecki (kontynuacja)
 • Zajęcia mają na celu poznanie języka jednego z naszych najbliższych sąsiadów i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Odbywają się w grupach, w pracowni językowej w pełni wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 • Lekcje prowadzone są w oparciu o nowoczesny podręcznik z wykorzystaniem multimediów i autentycznych tekstów.
 • Przebiegają w miłej, sprzyjającej nauce atmosferze.
 • Znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka obcego umożliwi naszemu absolwentowi skorzystanie w przyszłości z szerszej oferty pracy na rynku polskim i europejskim.
język hiszpański (od podstaw)
 • Świat, który nas otacza, nieustannie się zmienia i stawia coraz wyższe wymagania. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle uczyć. Obecnie bardzo potrzebna staje się znajomość języków obcych. Hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej (po języku mandaryńskim i angielskim).
 • Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Hiszpania bardziej otworzyła się na nasz kraj. Na terenie Polski działa wiele firm z Półwyspu Iberyjskiego, np. Banco Santander, Ferrovial, Acciona, Sando, Lubasa, Gestamp, Gonvarri, Mecalux, Fagor, EADS CASA, ZARA, ROCA Sanitario, Telepizza, Anecoop i wiele innych.
 • Obecnie znajomość języka angielskiego jest już standardem i przestaje być atutem podczas ubiegania się o atrakcyjną pracę, mocnym punktem w CV kandydata staje się natomiast znajomość języka kastylijskiego.
 • Jeśli nauczysz się mówić po hiszpańsku, staną przed Tobą otworem wyjazdy na stypendia do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Znajomość hiszpańskiego bardzo ułatwia podróżowanie po wielu ciekawych i pięknych miejscach na świecie. W krajach Ameryki Łacińskiej i niektórych częściach Hiszpanii staje się ona wręcz koniecznością!
 • Zawodnicy La Furia Roja też mówią w tym języku.
 • Język Cervantesa jest prosty, piękny i użyteczny. Jego znajomość pomoże Ci nie tylko odkryć bogatą i barwną kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, tajemnice latynoskiej duszy, ale także nauczyć się braku pośpiechu, relaksu i… uśmiechu.

Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.


 

Lekcje inaczej

Na lekcjach i po lekcjach w klasie medycznej - rok szkolny 2017/18: