Dla kogo    Klasa akademicka    Rozszerzenia
   Uzupełniające    Języki obce   Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na następujących kierunkach (wybrane propozycje):
  • UAM: archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, wschodoznawstwo, humanistyka w szkole, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie państwem, prawo, administracja, kierunek prawno-ekonomiczny, prawo europejskie, pedagogika, dialog i doradztwo społeczne, socjologia
  • UEP: finanse i rachunkowość, ekonomia, polityka społeczna, gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, informatyka i ekonometria, zarządzanie, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka przestrzenna.
 • Uczniowie realizują podstawę programową m.in. poprzez wycieczki przedmiotowe, liczne lekcje muzealne, uczestnictwo w rozprawach sądowych.
 • Biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Uczą się funkcjonowania w życiu publicznym, angażując się w organizację prawyborów oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania.
 • Uczestniczą w spotkaniach z czołowymi przedstawicielami życia publicznego: politykami, prawnikami, ludźmi kultury i nauki.

 

Klasa akademicka

 • Klasa funkcjonuje na podstawie umowy z Wydziałem Historii UAM w Poznaniu (od r. 2011).
 • Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie periodycznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

język angielski

 • Dzięki odpowiedniej liczbie godzin języka angielskiego uczniowie mają okazję ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zdobywać wiedzę na poziomie rozszerzonym.
 • Korzystamy z różnorodnych źródeł informacji. Pracujemy z Internetem, oglądamy filmy przyrodnicze i fabularne w języku angielskim, ćwiczymy tłumaczenia symultaniczne, przygotowujemy prezentacje multimedialne na wybrane tematy.
 • Mamy również czas na poszerzanie wiedzy nie tylko o języku, ale również kulturze, sztuce i historii krajów anglojęzycznych.
 • Uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych w języku angielskim, czytają fragmenty literatury anglojęzycznej.
 • Dużo czasu poświęcamy na ćwiczenie naszych umiejętności w praktyce - w dialogach i różnych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego.
 • Po zakończeniu trzeciej klasy uczniowie mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności zdając egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

historia

 • Praca na lekcjach odbywa się w oparciu o starannie dobrane materiały dydaktyczne, poza podręcznikami - teksty źródłowe, filmy edukacyjne czy multitekę.
 • Lekcje prowadzone są w różnorodny sposób np. z wykorzystaniem źródeł ikonograficznych, statystycznych, kartograficznych, form aktywizujących, takich jak sądy nad postaciami historycznymi, debaty.
 • Uczniowie uczestniczą w wykładach adiunktów UAM, pracowników IPN.
 • Organizujemy wycieczki historyczne, lekcje muzealne.
 • Przygotowujemy do udziału w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursach IPN, Fundacji Batorego, a także powtórce przed maturą organizowanej przez UAM.

wiedza o społeczeństwie

 • W ramach zajęć odbywają się spotkania z czołowymi przedstawicielami życia publicznego: politykami, prawnikami, ludźmi kultury i nauki.
 • Uczniowie przynajmniej raz w roku przypatrują się rozprawom karnym w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
 • Organizowane są wycieczki przedmiotowe, m.in. do Warszawy, podczas których uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem naczelnych organów państwa.
 • Przed każdymi wyborami przeprowadzane są szkolne prawybory.
 • Uczniowie biorą udział w olimpiadach oraz międzyszkolnych konkursach. Od kilku lat zajmują czołowe miejsca w konkursie o Unii Europejskiej organizowanym pod patronatem europosła Filipa Kaczmarka.
 • Lekcje prowadzone są w nowoczesnej sali lekcyjnej, wyposażonej w projektor multimedialny oraz liczne pomoce naukowe, w tym bogatą filmotekę przedmiotową.

 

Przedmiot uzupełniający

historia i elementy prawa

 • Przedmiot realizowany jest w oparciu o autorski program Historia i elementy prawa w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Praca na lekcji oparta jest przede wszystkim na analizie tekstów źródłowych.
 • Uczniowie uczestniczą także w posiedzeniach Sądu Okręgowego czy lekcjach w IPN.

 

Języki obce

język angielski – zob. przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

 

język niemiecki / francuski (do wyboru):

język niemiecki (kontynuacja)
 • Zajęcia mają na celu poznanie języka jednego z naszych najbliższych sąsiadów i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Odbywają się w grupach, w pracowni językowej w pełni wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 • Lekcje prowadzone są w oparciu o nowoczesny podręcznik z wykorzystaniem multimediów i autentycznych tekstów.
 • Przebiegają w miłej, sprzyjającej nauce atmosferze.
 • Znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka obcego umożliwi naszemu absolwentowi skorzystanie w przyszłości z szerszej oferty pracy na rynku polskim i europejskim.

język francuski (od podstaw)

 • To jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej, jego znajomość jest przydatna w kontaktach międzynarodowych i nieodzowna w podjęciu pracy w instytucjach europejskich.
 • Po francusku porozumiewają się mieszkańcy ponad 30 krajów na 5 kontynentach.
 • Francja jest bardzo ważnym inwestorem zagranicznym w Polsce, a znajomość języka jej mieszkańców zwiększa szanse na odnalezienie się na europejskim rynku pracy i otwiera możliwości studiowania na wyższych uczelniach w krajach francuskojęzycznych.
 • Lekcje w naszej szkole mają na celu nauczenie tego języka na poziomie podstawowym.
 • Zajęcia prowadzone są w grupach, przy pomocy różnych metod aktywizujących, z zastosowaniem najnowszego sprzętu multimedialnego i Internetu.
 • Poznajemy podstawowe słownictwo i gramatykę języka francuskiego oraz wybrane elementy francuskiej kultury,
 • Znajomość języka można doskonalić podczas wyjazdów do Francji w ramach wymiany uczniowskiej oraz podczas goszczenia w Polsce młodzieży ze szkoły w Fougères.

Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.


 

Lekcje inaczej

Na lekcjach i po lekcjach w klasie prawniczej - rok szkolny 2017/18: