Dla kogo    Rozszerzenia    Języki obce    Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na następujących kierunkach (wybrane propozycje):
  • UAM: archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, wschodoznawstwo, humanistyka w szkole, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie państwem, prawo, administracja, kierunek prawno-ekonomiczny, prawo europejskie, pedagogika, dialog i doradztwo społeczne, socjologia
  • UEP: finanse i rachunkowość, ekonomia, polityka społeczna, gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, informatyka i ekonometria, zarządzanie, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka przestrzenna.
 • Uczniowie realizują podstawę programową m.in. poprzez wycieczki przedmiotowe, liczne lekcje muzealne, uczestnictwo w rozprawach sądowych, debatach oksfordzkich.
 • Biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Uczą się funkcjonowania w życiu publicznym, angażując się w organizację prawyborów oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania.
 • Uczestniczą w spotkaniach z czołowymi przedstawicielami życia publicznego: politykami, prawnikami, ludźmi kultury i nauki.
 • Realizują autorski program Historia prawa i elementy prawa.

 

Klasa akademicka

 • Klasa funkcjonuje na podstawie umowy z Wydziałem Historii UAM w Poznaniu (od r. 2011).
 • Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie periodycznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język polski
 • historia

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

język polski

 • Zajęcia odpowiadają na zainteresowania i oczekiwania tych, którzy za cel obrali sobie studia humanistyczne.
 • Praca na lekcji wyposaża w umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury, w tym dzieł literackich.
 • Uczniowie doskonalą swój warsztat pisarski, rozwijają kreatywność i samodzielność w obcowaniu z kulturą.
 • Zajęcia przygotowują do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
 • Prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania i sprzętu multimedialnego.

historia

 • Praca na lekcjach odbywa się w oparciu o starannie dobrane materiały dydaktyczne, poza podręcznikami - teksty źródłowe, filmy edukacyjne czy multitekę.
 • Lekcje prowadzone są w różnorodny sposób np. z wykorzystaniem źródeł ikonograficznych, statystycznych, kartograficznych, form aktywizujących, takich jak sądy nad postaciami historycznymi, debaty.
 • Uczniowie uczestniczą w wykładach adiunktów UAM, pracowników IPN.
 • Organizujemy wycieczki historyczne, lekcje muzealne.
 • Przygotowujemy do udziału w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursach IPN, Fundacji Batorego, a także powtórce przed maturą organizowanej przez UAM.

 

Języki obce

język angielski (kontynuacja)

 • Zajęcia mają na celu przygotowanie do matury na poziomie podstawowym.
 • Prowadzone są w grupach, przy pomocy sprzętu multimedialnego, Internetu oraz materiałów autentycznych (czasopism, książek).
 • Przebiegają w miłej atmosferze i w estetycznych salach.
 • Uczymy się nie tylko gramatyki i słówek, ale przede wszystkim poznajemy szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, której znajomość jest kluczem do lepszego przyswojenia i zrozumienia języka angielskiego.

 

język francuski / hiszpański (do wyboru):

Wybór drugiego języka obcego odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.

język francuski (od podstaw)

 • To jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej, jego znajomość jest przydatna w kontaktach międzynarodowych i nieodzowna w podjęciu pracy w instytucjach europejskich.
 • Po francusku porozumiewają się mieszkańcy ponad 30 krajów na 5 kontynentach.
 • Francja jest bardzo ważnym inwestorem zagranicznym w Polsce, a znajomość języka jej mieszkańców zwiększa szanse na odnalezienie się na europejskim rynku pracy i otwiera możliwości studiowania na wyższych uczelniach w krajach francuskojęzycznych.
 • Lekcje w naszej szkole mają na celu nauczenie tego języka na poziomie podstawowym.
 • Zajęcia prowadzone są w grupach, przy pomocy różnych metod aktywizujących, z zastosowaniem najnowszego sprzętu multimedialnego i Internetu.
 • Poznajemy podstawowe słownictwo i gramatykę języka francuskiego oraz wybrane elementy francuskiej kultury.

język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

 • Świat, który nas otacza, nieustannie się zmienia i stawia coraz wyższe wymagania. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle uczyć. Obecnie bardzo potrzebna staje się znajomość języków obcych. Hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej (po języku mandaryńskim i angielskim).
 • Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Hiszpania bardziej otworzyła się na nasz kraj. Na terenie Polski działa wiele firm z Półwyspu Iberyjskiego, np. Banco Santander, Ferrovial, Acciona, Sando, Lubasa, Gestamp, Gonvarri, Mecalux, Fagor, EADS CASA, ZARA, ROCA Sanitario, Telepizza, Anecoop i wiele innych.
 • Obecnie znajomość języka angielskiego jest już standardem i przestaje być atutem podczas ubiegania się o atrakcyjną pracę, mocnym punktem w CV kandydata staje się natomiast znajomość języka kastylijskiego.
 • Jeśli nauczysz się mówić po hiszpańsku, staną przed Tobą otworem wyjazdy na stypendia do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Znajomość hiszpańskiego bardzo ułatwia podróżowanie po wielu ciekawych i pięknych miejscach na świecie. W krajach Ameryki Łacińskiej i niektórych częściach Hiszpanii staje się ona wręcz koniecznością!
 • Zawodnicy La Furia Roja też mówią w tym języku.
 • Język Cervantesa jest prosty, piękny i użyteczny. Jego znajomość pomoże Ci nie tylko odkryć bogatą i barwną kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, tajemnice latynoskiej duszy, ale także nauczyć się braku pośpiechu, relaksu i… uśmiechu.

Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.