Dla kogo    Klasa akademicka    Rozszerzenia
   Uzupełniające    Języki obce   Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

 • Program grupy teatrologicznej ma charakter innowacyjny. Jest skierowany do uczniów pragnących pogłębiać wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności w zakresie odbioru i interpretacji utworów dramatycznych.
 • Uczniowie zapoznają się z teorią oraz historią teatru i dramatu, doskonalą techniki aktorskie oraz techniki prezentacji na specjalistycznych warsztatach teatralnych.
 • Program grupy filmoznawczej ma charakter innowacyjny. Jest skierowany do uczniów pragnących pogłębiać wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności w zakresie odbioru, analizy  oraz interpretacji dzieł filmowych, a także poznania całej kultury audiowizualnej i medialnej.
 • Podczas warsztatów filmoznawczych poznają historię kina polskiego i światowego oraz zdobywają wiedzę na temat języka filmu, uczestniczą w zajęciach DKF-u.
 • Biorą udział w przeglądach i festiwalach filmowych, wykładach i seminariach organizowanych przez Katedrę Filmu TV i Nowych Mediów UAM.
 • Realizują własne filmy dokumentalne.
 • Oglądają filmy, o których mówią wszyscy, i takie, których nikt nie widział!

 

Klasa akademicka

 • Szczególne znaczenie ma nadanie klasie statusu klasy akademickiej na podstawie umowy podpisanej przez Katedrę Filmu TV i Nowych Mediów UAM i XII Liceum Ogólnokształcące.
 • Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie periodycznie uczestniczą w w wykładach i seminariach oraz warsztatach prowadzonych przez doświadczonych pedagogów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.Zajęcia odbywają się zarówno na uniwersytecie, jak i na terenie szkoły.

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

język polski

 • Zajęcia odpowiadają na zainteresowania i oczekiwania tych, którzy za cel obrali sobie studia humanistyczne.
 • Praca na lekcji wyposaża w umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury, w tym dzieł literackich.
 • Uczniowie doskonalą swój warsztat pisarski, rozwijają kreatywność i samodzielność w obcowaniu z kulturą.
 • Zajęcia przygotowują do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
 • Prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania i sprzętu multimedialnego.

historia

 • Praca na lekcjach odbywa się w oparciu o starannie dobrane materiały dydaktyczne, poza podręcznikami - teksty źródłowe, filmy edukacyjne czy multitekę.
 • Zajęcia prowadzone są w różnorodny sposób np. z wykorzystaniem źródeł ikonograficznych, statystycznych, kartograficznych, form aktywizujących, np. sądów nad postaciami historycznymi, debat.
 • Uczniowie uczestniczą w wykładach adiunktów UAM, pracowników IPN.
 • Biorą udział w wycieczkach historycznych, lekcjach muzealnych.
 • Próbują sił w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursach IPN, Fundacji Batorego, a także powtórce przed maturą organizowanej przez UAM.

język angielski

 • Dzięki odpowiedniej liczbie godzin języka angielskiego uczniowie mają okazję ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zdobywać wiedzę na poziomie rozszerzonym.
 • Korzystamy z różnorodnych źródeł informacji. Pracujemy z Internetem, oglądamy filmy przyrodnicze i fabularne w języku angielskim, ćwiczymy tłumaczenia symultaniczne, przygotowujemy prezentacje multimedialne na wybrane tematy.
 • Mamy również czas na poszerzanie wiedzy nie tylko o języku, ale również kulturze, sztuce i historii krajów anglojęzycznych.
 • Uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych w języku angielskim, czytają fragmenty literatury anglojęzycznej.
 • Dużo czasu poświęcamy na ćwiczenie naszych umiejętności w praktyce - w dialogach i różnych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego.
 • Po zakończeniu trzeciej klasy uczniowie mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności zdając egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

Przedmioty uzupełniające

edukacja teatralna, zajęcia artystyczne, sztuka żywego słowa
 • Edukacja teatralna to szeroko pojęty obszar twórczego działania z młodzieżą.
 • Praca na bazie wiadomości teoretycznych, dotyczących sfery teatru (czyli wiedzy o teatrze) oraz działań typowo warsztatowych, co oznacza zajęcia praktyczne na scenie.
 • Uczestnicy tworzą etiudy oparte na elementarnych zadaniach aktorskich, a także spektakle w oparciu o tekst dramaturgiczny, pracują również nad scenografią i kostiumami. Takie spektakle odbywają się zawsze z udziałem publiczności.
 • Zajęcia prowadzone są z zainteresowaną grupą na podstawie autorskiego programu "ZABAWA- WYOBRAŹNIA- ŚWIADOMOŚĆ"
 • Organizowane są spotkania z aktorami i ludźmi teatru, a także wyjścia na przedstawienia do poznańskich teatrów oraz na warsztaty teatralne organizowane przez poznańskie domy kultury.
 • Spektakle wystawiane są zarówno na scenie szkolnej, jak i w przestrzeniach pozaszkolnych.

edukacja filmowa

 • Program grupy filmoznawczej obejmuje udział w specjalistycznych warsztatach filmoznawczych, w trakcie których uczniowie zapoznają się z historią i teorią kina oraz doskonalą umiejętności samodzielnej interpretacji w oparciu o najważniejsze arcydzieła filmowe kina polskiego i europejskiego.
 • Uczniowie uczestniczą w przeglądach i festiwalach filmowych, zajęciach warsztatowych, szkolnym DKF-ie.
 • Pogłębiają swoją edukację filmoznawczą i medioznawczą.
 • Biorą udział w Peregrynacjach filmoznawczo-teatralnych, w wykładach i seminariach oraz warsztatach organizowanych przez Katedrę Filmu TV i Nowych Mediów UAM,
 • Współorganizują wykłady i spotkania z twórcami filmowymi, odbywające się w XII Liceum Ogólnokształcącym.
 • Uczestniczą w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez studentów filmoznawstwa.
 • Realizują własne filmy dokumentalne i etiudy filmowe.

 

Języki obce

język angielski (zob. przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym)

 

język niemiecki / hiszpański (do wyboru):

język niemiecki (kontynuacja)

 • Zajęcia mają na celu poznanie języka jednego z naszych najbliższych sąsiadów i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Odbywają się w grupach, w pracowni językowej w pełni wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 • Lekcje prowadzone są w oparciu o nowoczesny podręcznik z wykorzystaniem multimediów i autentycznych tekstów.
 • Przebiegają w miłej, sprzyjającej nauce atmosferze.
 • Znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka obcego umożliwi naszemu absolwentowi skorzystanie w przyszłości z szerszej oferty pracy na rynku polskim i europejskim.

język hiszpański (od podstaw)

 • Świat, który nas otacza, nieustannie się zmienia i stawia coraz wyższe wymagania. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle uczyć. Obecnie bardzo potrzebna staje się znajomość języków obcych. Hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej (po języku mandaryńskim i angielskim).
 • Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Hiszpania bardziej otworzyła się na nasz kraj. Na terenie Polski działa wiele firm z Półwyspu Iberyjskiego, np. Banco Santander, Ferrovial, Acciona, Sando, Lubasa, Gestamp, Gonvarri, Mecalux, Fagor, EADS CASA, ZARA, ROCA Sanitario, Telepizza, Anecoop i wiele innych.
 • Obecnie znajomość języka angielskiego jest już standardem i przestaje być atutem podczas ubiegania się o atrakcyjną pracę, mocnym punktem w CV kandydata staje się natomiast znajomość języka kastylijskiego.
 • Jeśli nauczysz się mówić po hiszpańsku, staną przed Tobą otworem wyjazdy na stypendia do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Znajomość hiszpańskiego bardzo ułatwia podróżowanie po wielu ciekawych i pięknych miejscach na świecie. W krajach Ameryki Łacińskiej i niektórych częściach Hiszpanii staje się ona wręcz koniecznością!
 • Zawodnicy La Furia Roja też mówią w tym języku.
 • Język Cervantesa jest prosty, piękny i użyteczny. Jego znajomość pomoże Ci nie tylko odkryć bogatą i barwną kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, tajemnice latynoskiej duszy, ale także nauczyć się braku pośpiechu, relaksu i… uśmiechu.

Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.


 

Lekcje inaczej

Na lekcjach i po lekcjach w klasie teatralno-filmoznawczej - rok szkolny 2017/18: