Dla kogo    Rozszerzenia    Języki obce    Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na następujących kierunkach (wybrane propozycje):
  • UAM: geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, geologia, gospodarka wodna, turystyka i rekreacja, zarządzanie środowiskiem.
  • UP: ochrona środowiska, ekoenergetyka, biotechnologia, informatyka i agroinżynieria, inżynieria rolnicza, leśnictwo, architektura krajobrazu, polityka społeczna, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, ekonomia, finanse i rachunkowość.
  • UEP: finanse i rachunkowość, ekonomia kierunek prawno - ekonomiczny, gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, finanse i rachunkowość biznesu.
 • To profil dla osób dociekliwych, pragnących posiąść umiejętność poznawania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów przy- rodniczych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań matematyką i przedmiotami przyrodniczymi, a w szczególności geografią.
 • Przygotowuje do udziału w konkursach geograficznych i matematycznych.
 • Nauczanie odbywa się również poza budynkiem szkoły - poprzez lekcje muzealne, warsztaty w Palmiarni i Bibliotece Ekologicznej, wycieczki krajoznawcze, zielone szkoły, akcje proekologiczne.
 • Uczniowie mają możliwość poznawania regionu i kraju.
 • Zajęcia z pracownikami akademickimi dają przedsmak studiowania.

 

Klasa akademicka

 • Klasa funkcjonuje na podstawie umowy z Wydziałem Ekonomii UEP w Poznaniu (od r. 2014).
 • Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język obcy

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

geografia

Czy wiesz, że:

 • dżdżownice są w stanie „przetrawić” około 30-50 ton gleby/ha w ciągu roku,
 • ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym mogą przemieszczać się z prędkością 7 m na rok, a barchany na pustyni Kyzył – Kum – 22 km w ciągu roku,
 • odnotowano, że deszcz o rekordowej kwaśności spadł w Szkocji – miał 2,4 pH i był kwaśniejszy od soku cytrynowego,
 • miasto o nazwie Rzym znajdziemy na każdym kontynencie,
 • Finlandia posiada ponad 60 000 jezior,
 • niemal cała Long Island w Nowym Jorku jest moreną powstałą w trakcie ostatniego zlodowacenia?

To tylko kilka z ciekawostek, które poznasz na lekcjach geografii w tej klasie.

 

matematyka

„Matematyka jest tym, czym zajmują się ludzie kompetentni.” (David Hilbert)

 • Jeżeli wierzysz, że każdy problem, każde zadanie można rozwiązać, jeżeli interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych, to klasa z poszerzonym programem matematyki jest jak najbardziej dla Ciebie.
 • To tu zyskasz niezbędne teoretyczne podstawy z matematyki, dowiesz się, czym jest słynny rachunek różniczkowy funkcji, geometria analityczna oraz szereg geometryczny, ale przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć.

 

Języki obce

język angielski (kontynuacja)

 • Zajęcia mają na celu przygotowanie do matury na poziomie podstawowym.
 • Prowadzone są w grupach, przy pomocy sprzętu multimedialnego, Internetu oraz materiałów autentycznych (czasopism, książek).
 • Przebiegają w miłej atmosferze i w estetycznych salach.
 • Uczymy się nie tylko gramatyki i słówek, ale przede wszystkim poznajemy szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, której znajomość jest kluczem do lepszego przyswojenia i zrozumienia języka angielskiego.

 

język niemiecki / rosyjski (do wyboru):

Wybór drugiego języka obcego odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.

język niemiecki (kontynuacja)

 • Zajęcia mają na celu poznanie języka jednego z naszych najbliższych sąsiadów i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Odbywają się w grupach, w pracowni językowej w pełni wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 • Lekcje prowadzone są w oparciu o nowoczesny podręcznik z wykorzystaniem multimediów i autentycznych tekstów.
 • Przebiegają w miłej, sprzyjającej nauce atmosferze.
 • Znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka obcego umożliwi naszemu absolwentowi skorzystanie w przyszłości z szerszej oferty pracy na rynku polskim i europejskim.

język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

 • O języku rosyjskim mówi się: „ Jest to język przeszłości i język przyszłości”, pod względem popularności zajmuje on jedno z czołowych miejsc na świecie.
 • Dziś ma rangę języka międzynarodowego i posługuje się nim około 300 milionów ludzi.
 • W całej Azji Środkowej, Mongolii, na Ukrainie i Białorusi bez większych trudności porozumiemy się w tym języku. Również wielu mieszkańców Chin posługuje się nim w stopniu komunikatywnym.
 • Władanie nim w znacznym stopniu ułatwia poruszanie się po rynku pracy. Jest wzbogaceniem naszego CV.
 • Język rosyjski jest najbardziej melodyjnym językiem na świecie.
 • Warto nauczyć się go choćby po to, by być dumnym z opanowania języka Tołstoja, Puszkina, Dostojewskiego i wielu innych znanych pisarzy rosyjskich.
 • Stał się on językiem nie tylko potrzebnym, ale i modnym, dlatego młodzi ludzie coraz częściej rozpoczynają jego naukę.
Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.